IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 - uwagi do wydania

Udostępniono produkt IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 (znany wcześniej pod nazwą IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End). Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Ceny i sposób licencjonowania są zależne od liczby terabajtów danych wykorzystywanych przez systemy frontowe.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Databases 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 7.1.3
 • IBM Spectrum Protect for Mail 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Space Management 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for SAN 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect Snapshot 4.1.6

Ogłoszenie

Informacje dotyczące wydania produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 są dostępne w dokumencie Software Announcement Letter opublikowanym 14 czerwca 2016.

Aby odszukać ogłoszenie produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do serwisu WWW pod adresem http://www.ibm.com/common/ssi.
 2. W polu Search for (Wyszukaj) wpisz identyfikator produktu (PID). Identyfikator PID dla produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6: 5725-X07.
 3. W obszarze Date range (Zakres dat) wybierz opcję dostosowania zakresu i wprowadź datę oferty.
 4. W polu Information Type (Typ informacji) wybierz opcję Announcement letters (Ogłoszenia).
 5. Kliknij przycisk Search (Szukaj).
Wskazówki:
 • Z listy Search in (Szukaj w) wybierz opcję Product Number (Numer produktu).
 • W panelu Refine Your Search (Doprecyzuj wyszukiwanie) po lewej stronie wybierz kraj zamieszkania. W tym panelu można też dostosować zakres dat, poszerzając go o kilka dni, na wypadek, gdyby dokument nie został wyświetlony na liście.

Dokumentacja

Publikacja IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 - Podręcznik licencjonowania zawiera informacje ogólne oraz szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu określania pojemności systemów frontowych przy użyciu programu narzędziowego Central Reporting Tool, programu Operations Center i skryptów pomiarowych.

Publikację Podręcznik licencjonowania w formacie Adobe Acrobat PDF, narzędzie Central Reporting Tool i skrypty pomiarowe można pobrać z serwisu FTP pod adresem:
ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools.

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 można znaleźć w serwisie IBM Spectrum Protect Suite V7.1.6 Information Portal.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 (5725-X07) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Powiadomienia, alerty, notyfikacje i inne informacje o wsparciu dla produktu: IBM Spectrum Protect Suite - Front End
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6 dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Uwaga: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite – Front End 7.1.6.