IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 - uwagi do wydania

Udostępniono produkt IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 (znany wcześniej pod nazwą IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery). Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Licencje i ceny określane są na podstawie liczby terabajtów zaplecza.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Databases 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 7.1.3
 • IBM Spectrum Protect for Mail 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Space Management 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for SAN 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect Snapshot 4.1.6

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - Archive Option 7.1.6 pozwala obniżyć koszty długoterminowego przechowywania danych na taśmach lub wirtualnych bibliotekach taśm.

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - ProtecTIER Option 7.1.6 pozwala obniżyć koszty pojemności podstawowej pamięci masowej w urządzeniu IBM ProtecTIER.

Ogłoszenie

Informacje dotyczące wydania produktu IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 są dostępne w dokumencie Software Announcement Letter opublikowanym 14 czerwca 2016.

Aby odszukać ogłoszenie produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do serwisu WWW pod adresem http://www.ibm.com/common/ssi.
 2. W polu Search for (Wyszukaj) wpisz identyfikator produktu (PID). Identyfikator PID dla produktu IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6: 5725-X05.
 3. W obszarze Date range (Zakres dat) wybierz opcję dostosowania zakresu i wprowadź datę oferty.
 4. W polu Information Type (Typ informacji) wybierz opcję Announcement letters (Ogłoszenia).
 5. Kliknij przycisk Search (Szukaj).
Wskazówki:
 • Z listy Search in (Szukaj w) wybierz opcję Product Number (Numer produktu).
 • W panelu Refine Your Search (Doprecyzuj wyszukiwanie) po lewej stronie wybierz kraj zamieszkania. W tym panelu można też dostosować zakres dat, poszerzając go o kilka dni, na wypadek, gdyby dokument nie został wyświetlony na liście.

Dokumentacja

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 można znaleźć w serwisie IBM Spectrum Protect Suite V7.1.6 Information Portal.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 (5725-X05) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Powiadomienia, alerty, notyfikacje i inne informacje o wsparciu dla produktu: IBM Spectrum Protect Suite
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6 dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Uwaga: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite 7.1.6.