IBM Spectrum Protect Suite 7.1.8 - uwagi do wydania

Udostępniono wersję 7.1.8 produktu IBM Spectrum Protect Suite. Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Wskazówka: Produkt IBM Spectrum Protect™ w wersjach wcześniejszych od 7.1.3 nosił nazwę IBM Tivoli® Storage Manager. Więcej informacji na temat zmiany nazwy zawiera serwis Tivoli Storage Manager branding transition to IBM Spectrum Protect.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite 7.1.8 jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Licencje i ceny określane są na podstawie liczby terabajtów zaplecza. Wymagania licencyjne określane są na podstawie liczby terabajtów danych zaplecza przechowywanych w podstawowych pulach pamięci masowej i w repozytoriach.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite 7.1.8 dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition 7.1.8
 • IBM Spectrum Protect for Databases 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 7.1.3
 • IBM Spectrum Protect for Mail 7.1.6
 • IBM Spectrum Protect for Space Management 7.1.8
 • IBM Spectrum Protect for SAN 7.1.8
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1.8
 • IBM Spectrum Protect Snapshot 4.1.6

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - Archive Option pozwala obniżyć koszty długoterminowego przechowywania danych na taśmach lub wirtualnych bibliotekach taśm.

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - ProtecTIER Option pozwala obniżyć koszty pojemności podstawowej pamięci masowej w urządzeniu IBM ProtecTIER.

Dokumentacja

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite można znaleźć w serwisie IBM Spectrum Protect Suite.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite (5725-X05) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW IBM®:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Najnowsze informacje, alerty, powiadomienia i inne informacje dotyczące wsparcia związane z produktem, które można znaleźć, wyszukując konkretny produkt w ramach IBM Spectrum Protect Suite (np. wyszukując "IBM Spectrum Protect for Databases"): Portal wsparcia IBM
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Wskazówka: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite.