Softvér Cognos

Podniková inteligencia a správa výkonu

Navigácia v primárnych záložkách

Prečo softvér Cognos?

Od podnikovej inteligencie cez správu finančného výkonu a stratégií až po analytické aplikácie softvér IBM Cognos dokáže vašej organizácii vždy poskytnúť to, čo potrebuje, aby sa zaistilo jej efektívne fungovanie založené na analýzach. Softvér Cognos zahŕňa produkty určené pre jednotlivcov, pracovné skupiny, oddelenia, stredne veľké aj veľké podniky, ktoré boli navrhnuté tak, aby každému v organizácii umožňovali prijímať kvalitné rozhodnutia a dosahovať lepšie podnikové výsledky nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Vyberte si riešenie podnikovej inteligencie alebo produkt na správu výkonu, ktorý vám vyhovuje, a spoľahnite sa na jeho možnosti ďalšieho škálovania podľa vašich meniacich sa potrieb.

 • IBM

  Správne riešenie podnikovej inteligencie
  Zabudnite na rýchlo zlátané riešenia podnikovej inteligencie. Riešenie podnikovej inteligencie, akým je Cognos Enterprise, je lepšie.
  Prečítajte si teraz

 • IBM

  Brožúra o rodine produktov Cognos
  Rodina produktov Cognos splní všetky vaše potreby v oblasti podnikovej analýzy, a to bez ohľadu na veľkosť vášho podniku.
  Prečítajte si teraz

Doporučený software Cognos

 • Cognos TM1

  Cognos TM1

  Plánovanie, rozpočtovanie, vytváranie zostáv, analýzy a modelovanie on demand

 • Cognos Insight

  Cognos Insight

  Osobné analýzy pre PC

 • Cognos Express

  Cognos Express

  Integrovaná podniková inteligencia a plánovanie pre pracovné skupiny a stredne veľké spoločnosti

Softvérové riešenia Cognos

 • Business Intelligence

  Podniková inteligencia

  Skúmajte bez obmedzení informácie, analyzujte kľúčové fakty a spolupracujte s účastníkmi projektu pri prijímaní rozhodnutí, ktoré posunú váš podnik smerom dopredu.

 • Performance Management

  Správa výkonu

  Transformujte procesy, ktoré vykonávate pri plánovaní a správe výkonu, na dynamické, efektívne a vzájomne prepojené operácie.

 

Ďalšie produkty Cognos


Všetky produkty Cognos

Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.

Zdroje informácií pre zákazníkov používajúcich produkty Cognos

[an error occurred while processing this directive]