IBM Smarter Business 2012

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Aikataulu

Katso esitysmateriaaleja ja videotaltiointeja alla olevasta Aikataulu-pohjasta.

Aihealueet:

Tapahtuma koostuu neljästä aihealueesta ja löydät ne alta.

Smarter Analytics


Fakta on, että tietoa hallitsevat yritykset hallitsevat myös kilpailijoitaan.

IBM Smarter Analytics on IBM:n lähestymistapa analytiikkaan ja avaa organisaatioille tien muutokseen monilla eri tavoilla:

  • Kaikki tieto: organisaatiot voivat käyttää päätöksenteossaan kaikkea mahdollista tietoa - sekä strukturoimatonta että strukturoitua ja organisaatioiden sisäisistä ja ulkoisista lähteistä.
  • Kaikki käyttäjät: tieto ja siten älykkäämmät päätökset eivät enää ole vain harvojen käsissä vaan erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia on laajasti erilaisille organisaation tarpeille ja käyttäjille - sellaisillekin, joiden ei perinteisesti ole nähty olevan analytiikan käyttäjiä.
  • Kaikki päätökset: analytiikka auttaa tekemään älykkäämpiä päätöksiä joustavasti sekä strategisissa että operatiivisissa kysymyksissä
  • Kaikki aikahorisontit: tiedon hyödyntäminen ei ole pelkästään peruutuspeiliin katsomista tai nykyhetken tilanteen selvittämistä - ennakoiva analytiikka tuo mukaan myös tulevaisuuden tietoon katsomisen.

Smarter Analytics -osiossa IBM:n asiantuntijat kertovat uusimmat analytiikan trendit, tutkimukset ja tuoteuutiset. Lisäksi kuulet suomalaisten organisaatioiden itsensä kertomana, millaista muutosta analytiikkaratkaisut ovat saaneet aikaan ja mihin nämä organisaatiot ovat suuntaamassa seuraavaksi analytiikan alueella.

Social Business


Vuorovaikutteista liiketoimintaa

Social Business on IBM:n aloite, joka on suunniteltu vastaamaan vuorovaikutteisuuden tarpeeseen niin yrityksen sisäisessä kuin ulkoisessakin ympäristössä. Sen tarkoituksena on muuttaa tapaa kommunikoida ja tehdä töitä. Se ei tarkoita pelkästään Facebook-sivua tai Twitter-tiliä, vaan asiakassuhteiden kehittämistä, älykkäämpää työskentelemistä ja parempaa työvoiman hyödyntämistä - yrityksen omilla suuntaviivoilla.

IBM:n sosiaalisten ratkaisujen avulla yrityksen tietoa ja asiantuntijaverkostoa voidaan hyödyntää aiempaa läpinäkyvämmin ja tehokkaammin, kun liiketoiminta perustuu yhteistyöhön ja yhteisöllisyyden ilmapiiriin. IBM:n sosiaalisilla ratkaisuilla yritys pystyy myös toteuttamaan monikanavaista ja reaaliaikaista viestintää verkossa sekä ymmärtämään laadukkaammin asiakkaan verkkokäyttäytymistä vastaten näin entistä paremmin asiakkaan odotuksiin.

Smarter Commerce


Älykkäämpi kaupankäynti auttaa pysymään kysynnän edellä

Asiakkaan täytyy olla kaikkien toimintojen keskiössä: osto, myynti, markkinointi ja palvelu täytyy rakentaa asiakkaan näkökulmasta. Muuta asiakastieto toiminnaksi ja ota käyttöön uusia tapoja toimia, jotta olet kysynnän edelläja voit reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin jo etukäteen.

Vaativa asiakas haluaa vaikuttaa asioimiseen yrityksesi kanssa: teknologia ja läpinäkyvyys ovat entistä tärkeämpiä ja odotusarvona on usein kattavampaa informaatiota useista lähteistä. Asiakas haluaa asioida valitsemallaan ajalla ja tavalla, henkilökohtaisesti, online tai mobiilisti.

Smarter Commerce -aihealue käsittelee sitä, miten eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä ja muuttaa toimintatapojaan niin, että asiakastarpeet voidaan ottaa huomioon mahdollisimman joustavasti ja läpinäkyvästi.

Smarter Solutions


Älykkäitä ratkaisuja liiketoimintasi ytimessä

Oletko varautunut yrityksesi riskienhallinnassa eri tietoturvauhkien nopeaan torjuntaan? Ovatko liiketoimintasi prosessit, mobiilistrategia, tiedonhallinta, automaatio ja eri järjestelmien integrointi ajan tasalla? Jos tietotyötä tekevä henkilöstö haluaa käyttää omia työkalujaan, mahdollistaako yrityksesi IT-infrastruktuuri sen? Pystytkö hallitsemaan ja hyödyntämään eksponentiaalisesti lisääntyvää tiedon määrää liiketoiminnassasi?

IBM tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotka ovat pystyneet vastaamaan muun muassa edellä kuvatun kaltaisiin haasteisiin ottamalla käyttöön älykkäitä ratkaisuja. Kyseiset yritykset ovat edelläkävijöitä omalla toimialallaan, käyttävät johtavaa teknologiaa ja rakentavat menestyksekkäitä liiketoimintamalleja. Kerromme näiden edelläkävijöiden tarinoita älykkäistä ratkaisuista Smarter Solutions -aihealueella

Aika              Ohjelma
08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen
Solution Center aukeaa
 
  Smarter Analytics -seminaariosio
Finlandia-sali
Smarter Solutions -seminaariosio
Veranda
Smarter Commerce -seminaariosio
Veranda
09:00 Tee analytiikasta yrityksesi
tärkein neuvonantajaBig Data, Mobiili BI, riskien hallinta,
IBM:n uudet hankinnat, markkinatilanne Suomessa,
kiehtovia asiakasesimerkkejä ja tuotekehityksen kuulumiset.


Juha Teljo
johtaja, analytiikkaratkaisut,
IBMCloud-teknologioiden hyödyntäminen Enfolla
Juha Tujula
CTO
Enfo

Avauspuheenvuoro
Anne Nahkala
johtava konsultti
IBM

09:30 Are you prepared? Addressing today's security challenges using threat assessment and analytics
Michael Andersson
Client Technical Professional
IBM Security Systems

Hong Kongin verkkokaupparatkaisu
Miika Malinen
verkkokaupan johtaja
Hong Kong Tavaratalot

10:00 Älykkäämmät SAP-ratkaisut Lemminkäisellä
Arto Mikkonen kehityspäällikkö SAP
Lemminkäinen Oyj

S-ryhmä matkalla monikanavaiseksi
Janne Kilponen
hankejohtaja
SOK/S-Verkkopalvelut Oy

10:30 Kahvitauko
@Solution Center
  Syväsukellus ratkaisuihin analytiikan osaajille
Elissa-sali
360° - suunnitteluratkaisut taloushallinnolle
Terassi-sali
Business intelligence ja älykkäämpi analytiikka
Helsinki-sali
Smarter Solutions
Veranda
Smarter Commerce
Veranda
Social Business
Veranda
11:00 BIG DATA eli kuinka saat datamassasi haltuun
Jukka Ruponen
IT-arkkitehti
IBM

IBM Cognos Insight & TM1 - 360° planning solution
Brian Simpson
Product Manager, TM1
IBM

VAASAN Oy:n kysynnän suunnittelu
Nina Tuomikangas
toimitusketjun kehitysjohtaja
VAASAN Oy

Modernia konesalipalvelua Kajaanista
Kimmo Rusanen
toimitusjohtaja
Ebsolut Oy

Next Generation Marketing
- Smarter Marketing for Smarter Consumers with IBM Unica

Michael H. Garver
Senior Business Advisor
Enterprise Marketing Management
IBM

11:30 Oikea tieto käytössä kaikkialla - Mobiilin BI:n mahdollisuudet
Janne Lind
Software Specialist
IBM

S-ryhmän suunnitteluprosessin kehittäminen
Jarno Jahnukainen
talousjohtaja
SOK Talous

i2-analytiikan käyttö vakuutusrikosten ja rahanpesun torjunnassa Pohjola Vakuutuksella
Jani Samuli
eritysasiantuntija
Pohjola Vakuutus Oy

Smarter way of testing complex systems
Stuart Feasey
Quality Management Specialist
IBM

Social Business avauspuheenvuoro: Smarter Business is also Social
Antti Haapasalo, johtaja,
IBM Collaboration Solutions
Lars-Olof Allerhed,
IBM Evangelist and CTO
IBM Collaboration Solutions Europe

12:00 Lounas
@Solution Center
13:00 Keynote-puheenvuorot, Finlandia-sali
Tommi Varjonen & Juha Teljo, IBM Esitys tulossa
Pekka Pohjakallio, Redesigning 925 Esitys tulossa
Jarmo Kekäläinen, Jokerit HC Esitys tulossa
Bruce Dickinson (IBM:llä ei ole lupaa jakaa Bruce Dickinsonin keynote-esityksen videotaltiointia)

15:00 Kahvitauko
@Solution Center
 
  Syväsukellus ratkaisuihin analytiikan osaajille
Elissa-sali
360° - suunnitteluratkaisut taloushallinnolle
Terassi-sali
Business intelligence ja älykkäämpi analytiikka
Helsinki-sali
Smarter Solutions
Veranda
Social Business
Veranda
15:30 IBM Cognos TM1 10 - benefits for users
Brian Simpson
Product Manager
TM1
IBM

Miten XBRL-uudistus vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin?
Elina Koskentalo, Adviser,
Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

HOK-Elannon johtamisjärjestelmän kulmakivinä reaaliaikaisuus ja mobiliteetti
Juha Ilvonen
suunnittelujohtaja
HOK-Elanto

Creating and Packaging a Smarter Building Solution
Chris Murray
Asset and Service Management specialist
IBM

Kollaboraatiota käytännössä - sähköpostista sosiaaliseen kollaboraatioon Fazerilla
Niklas Eriksson
IT-palvelujohtaja
Fazer

16:00 Cognos 10.2 - Uudet ominaisuudet osaajille
Hannu Kukkonen
TechSales Specialist for IBM Cognos
IBM

Paluu tulevaisuuteen - ennakointi taloussuunnittelussa
Kim Rejman
asiantuntija
IBM

Food safety and operation improvements with business analytics at BC Egg
Anne-Marie Butler, Director of Finance and Administration, BC Egg Marketing Board
Brian Simpson, Product Manager, TM1, IBM

Ilmarisen tietoturvallinen palveluväylä
Jyrki Nivala
tietoturvakonsultti
Secrays Oy

Monipuoliset vuorovaikutusratkaisut Ylellä
Jarkko Korhonen
tietohallintojohtaja
Yle

16:30 Tulkitse tekstiä ja rikastutat analyysejäsi - IBM SPSS
Sami Serpola
IT-arkkitehti
IBM

VVO:n kokemuksia ja näkemyksiä koko konsernin kattavasta laajasta suunnittelujärjestelmän toteutuksesta
Mervi Marttila
Group Controller
VVO-yhtymä Oyj

Smarter Desktop; unlocking Big Data with Vivisimo
Giancarlo Sassi
Big Data Sales Manager
IBM

BIG DATA eli kuinka saat datamassasi haltuun
Jukka Ruponen
IT-arkkitehti
IBM

Mediayhtiön sisäisten toimintojen kehitys, tuotannon johtaminen ja koordinointi hyödyntäen nykyaikaisia välineitä, ratkaisuna IBM Sametime
Ari Monni
tietohallinto- ja kehityspäällikkö
Ilkka-Yhtymä

17:00 Illallinen
@Solution Center
19:00 Tilaisuus päättyy