Agenda

Details van het evenement

Datum: 24 januari 2019
Tijd: 13:00 - 16:30
Plaats: SURFmarket, Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht

Op basis van de positieve interactie en feedback tijdens de SPSS informatiemiddag georganiseerd in mei 2018, organiseren we in Januari opnieuw een sessie rond SPSS en Data Science (met presentaties in het Engels).

Op deze komende middag brengen we een bijgewerkt overzicht van de IBM Data Science producten: SPSS Statistics, SPSS Modeler, en Watson Studio (voorheen bekend als Data Science Experience, DSX). We zullen u bijpraten over de stand van de productontwikkeling en de roadmap ervan. Er wordt daarnaast ingegaan op een aantal tips & tricks binnen SPSS Statistics, zoals Custom Dialogues en Extensies, Object Management System (OMS), etc..

SPSS Modeler is zeer geschikt om te worden gebruikt binnen het bredere aandachtsgebied van Data Science, Data Mining, Big Data analyse. We demonstreren hoe SPSS Modeler hiervoor ingezet kan worden, inclusief het integreren van aanvullende open source scripting.

Er zal tijd zijn voor het delen van kennis en ervaring rond SPSS en Data Science, en we sluiten de middag af met een introductie-presentatie rond Deep-Learning (gebruik makend van het Watson Studio platform).

Agenda

Tijd

Sessie

12:30

Koffie en thee

13:00

Introductie

13:05

SPSS Statistics & Modeler product update, Watson Studio
Update m.b.t. de IBM SPSS producten:

13:50

Demonstratie van nieuwe functionaliteit binnen SPSS Statistics en Modeler, Tips & Tricks
E.g. Output Management System (OMS), Custom Dialogues en Extensions, Custom Tables, etc..

14:40

Pauze

15:00

Data Science met SPSS Modeler – “from Zero to Hero” in 30 minuten

Demonstratie van big data-analyse technieken binnen de visuele omgeving van SPSS Modeler:
Beschikbaar stellen van tutorial materiaal en use-cases, voor zelfstudie en hergebruik.

15:45

Deep-Learning Introductie
Deep-Learning is een onderzoeksgebied binnen Machine Learning dat tegenwoordig veel belangstelling krijgt. In deze presentatie wordt een beknopt overzicht gegeven van dit nieuwe domein.

16:15

Afsluiting, Q&A

16:30

Einde workshop

Laat weten als u nog vragen of suggesties heeft!