Rejestracja

Informacja dla uczestników
Informacje o firmie

Wybierz sposób uczestnictwa i ścieżkę tematyczną, w której chcesz wziąć udział:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Udział on-line dotyczy tylko sesji otwarcia oraz wywiadów, nagrania z kampusów będą dostępne po konferencji. Ograniczenie liczby miejsc na konferencji nie dotyczy formuły on-line.
Ze względu na biznesowy charakter konferencji organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia z prywatnego adresu email.Przyjmuję do wiadomości, że IBM może wykonywać grupowe zdjęcia uczestników lub transmitować strumieniowo relację z imprezy dla celów promocyjnych.