Rejestracja

Informacja dla uczestników
Informacje o firmie

Wybierz sposób uczestnictwa i ścieżkę tematyczną, w której chcesz wziąć udział:

(udział on-line dotyczy tylko sesji otwarcia oraz wywiadów, nagrania z kampusów będa dostępne po konferencji)

Przyjmuję do wiadomości, że IBM może wykonywać grupowe zdjęcia uczestników lub transmitować strumieniowo relację z imprezy dla celów promocyjnych.