Agenda

Z Watson Summit Prague je zřejmé, že nastává doba přehodnotit váš přístup k byznysu a již nyní lze využít nové kognitivní technologie k inovacím, optimalizaci výroby a zvýšení spokojenosti zákazníkù. Od vizí není nikdy daleko ke konkrétním řešením, a proto jsme pro Vás připravili pokračování ve formě veletrhu řešení. Zvolte si sami čas, který nám věnujete, rádi vás přivítáme na 5 minut i na celý den.

Veletrh řešení
Oblast řešení Stánek
8:30 - 16:00registrace účastníků a networking
od 9:00Veletrh řešení - po celý den si vyzkoušejte na stáncích řešení IBM a jejích partnerů
Analytika Nečekané souvislosti v zákaznických datech
 • DATERA
 • Seznamte se s řešením EMMA, která měří a optimalizuje výkon center zákaznické péče.

  Analytika Prediktivní model jako nástroj pro optimalizaci marketingové kampaně
 • SOPHIA SOLUTIONS
 • Vyzkoušejte si řešení zaměřená na využívání a zhodnocování podnikových dat pomocí datových skladů, reportingu, analýzy dat a na řízení výkonnosti a efektivity.

  Chatboti a virtuální agenti Chatbots - virtuální pomocníci pro váš byznys
 • IBM
 • Různé typy botů a virtuálních agentů pomáhají zlepšit zákaznickou zkušenost a zpříjemnit nákup. Sledujte ukázky na našem stánku.Nebo chcete vidět reálného TJ Bota a jak dokáže s námi komunikovat? Přijďte se podívat a získat informace, jak si takového robota sami naprogramovat.

  Chatboti a virtuální agenti Týmová konverzace s inteligentní automatizaci
 • IBM
 • Řešení, které je vhodné například pro oddělení podpory zákazníků, dokáže díky IBM Watson platformě vyhodnotit zprávy psané v přirozeném jazyce a případně na ně reagovat (například poskytnout informace či spustit požadovanou akci).

  Chatboti a virtuální agenti Spolupráce 4.0
 • WHITESOFT a ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
 • Průmyslová revoluce 4.0 se netýká pouze průmyslových podniků - stejná revoluce se potichu odehrává i v našich kancelářích díky kognitivním asistentům, chatbotům a IoT.

  Internet věcí Chytrý dům
 • IBM
 • Ukázka demonstruje jednoduchý prototyp "Chytrého domu", který je vytvořen na platformě Watson IoT. Tento prototyp provádí sběr dat o spotřebě elektrické energie osvětlení domu a tato data jsou zaznamenávána v IBM TimeSeries databázi. Takto pořízená data časových řad jsou efektivně uloženy pro další analytické zpracování (například celková, minimální, maximální a průměrná spotřeba nebo vývoj spotřeby v závislosti na čase a denní době). Dům je možné vzdáleně monitorovat a ovládat pomocí mobilního telefonu.

  Internet věcí Chytré zpracování zásilek
 • IBM
 • Detekce kontejnerů s příchozími zásilkami pomocí IoT, zpracování v rámci business procesu a automatické vložení dat o zásilkách do cizí aplikace softwarovým robotem.

  Internet věcí Snadná orientace v prostoru
 • SPACETI
 • Spaceti pomáhá řešit orientaci lidí v budovách pomocí vnitřní navigace, optimalizace prostorů a šetření provozních nákladů.

  Bezpečnost Řešení bezpečnostního monitoringu ISECO Security Monitor na platformě IBM QRadar
 • ISECO.CZ
 • Seznamte se řešeními a službami pro informační a IT bezpečnost.

  Bezpečnost Kognitivní analýza bezpečnostních incidentů
 • IBM
 • Ukázka demonstruje, jak aplikováním technologie Watson for Cyber Security lze v praxi zrychlit, zpřesnit a zlevnit rozkrývání pozadí bezpečnostních incidentů či hrozeb a reakci na ně díky analýze a porozumění kontextu kybernetické bezpečnosti z lokálních indikátorů v a informací obsažených ve strukturovaných i nestrukturovaných zdrojích, jako jsou weby, blogy, fóra, obrázky a další.

  Bezpečnost Podpora plnění požadavků daných GDPR
 • IBM
 • IBM přistupuje k implementaci požadavků spojených s nařízením GDPR komplexně a je schopná nabídnout řešení nejen v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů, ale i zpracování dat včetně metodiky potřebné k jejich efektivní správě. Přijďte si poslechnout, jak IBM vidí problematiku GDPR a jaké řešení z portfolia IBM Analytics a Security lze využít.

  Marketingová řešení Moderní komunikace se zákazníkem
 • ACOMWARE
 • Představení aktuálních případových studií (Tescoma, Spokojený pes, Feedo a další) a demo ukázka, jak funguje implementované řešení a může pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost.

  Cyklus přednášek
  Čas Přednáška
  8:30 - 16:00registrace účastníků a networking
  9:00 - 9:30 5 inovací, které změní naše životy v příštích 5ti letech
 • Václav Provazník, Global Business Services Leader, IBM
 • 9:30 - 10:20 Jak trénovat chatbota pro váš business
 • Barbora Kopecká, Watson iLab Consultant, IBM
 • Jan Macek, Watson Dialog R&D, IBM
 • Jan Valdman, Business Development Manager, Whitesoft
 • Je Chatbot řešením pro snížení nákladů či zvýšení prodeje? Zkuste se zamyslet nad tím, jak využít tuto novou platformu a dosáhnout vašich obchodních cílů novou cestou. Přijďte se dozvědět více o kognitivních asistentech a propojení se světem IoT.

  10:20 - 10:30Přestávka
  10:30 - 10:40 Kouzlení s analytickými nástroji
 • Jindřich Kasal, Analytics Leader, IBM
 • Schopnost chytře pracovat s daty se stává stále důležitějším zdrojem konkurenční výhody. Jindřích Kasal a jeho tým ukáží platformu datové analytiky a jejích možností jako týmovou hru businessu, analytiků a programátorů.

  10:40 - 11:00 Nečekané souvislosti v zákaznických datech: lepší kvalita péče a nové obchodní příležitosti
 • Jan Rančák, Co-founder & Partner, DATERA
 • >

  Chytrá práce s daty může přinést jak nové obchodní příležitosti, tak lepší zákaznickou péči.

  11:00 - 11:20 Prediktivní model jako nástroj pro optimalizaci marketingové kampaně
 • Michal Dostál, Senior Consultant, Sophia Solutions
 • Pro našeho zákazníka, společnost NaturaMed Pharmaceuticals zabývajícím se prodejem potravinových doplňků, jsme vytvořili prediktivní model pro zefektivnění marketingové kampaně. Model pomohl i lepšímu pochopení vlivů, které na efektivitu marketingové kampaně působí. V příspěvku přiblížíme postup analýzy v kontextu metodiky CRISP-DM. Identifikujeme fáze tvorby modelu, během kterých Watson Analytics posloužil jako analytický nástroj a jako užitečná komunikační platforma pro účastníky projektu s různými znalostmi a pohledy na problematiku.

  11:30 - 11:55 Blockchain napříč odvětvími
 • Jan Sehnal, Business Solution Architect, IBM
 • Seznamte se s příklady použití Blockchain pro různá odvětví. Pochopíte, jak Blockchain funguje a kdy právě o této technologii začít přemýšlet. Je jej totiž možné využít pro databáze finančího trhu, logistiky, ale i na universitách či ve zdravotnictví.

  11:55 - 12:15Přestávka
  12:15 - 12:40 Digital Twin
 • David Kadleček, Integration Architects Manager, IBM
 • Už jste slyšeli o Digital Twins? Je to víc než plán, je to víc než schéma. Není to jen obrázek. Je to víc než dvojice skla "virtuální reality". Je to virtuální reprezentace toho, jak zařízení internetu věcí reaguje.

  12:40 - 13:05 IoT a senzorika v praxi
 • Miroslav Iwachow, CEE Technical Leader Industry Sector, IBM
 • Nasdílíme s Vámi problematiku a konkrétní IBM Architekturu pro IoT ukázky a příklady z IOT projektů, které Miroslav připravoval a zkušenosti, které o problematice senzorů za svou praxi nasbíral.

  13:05 - 13:15Zorientujte se v prostoru
 • Ondřej Plevka, Co-Founder & CTO, Spaceti
 • Umožněte zákazníkům i nájemníkům lepší orientaci, propojte je, komunikujte a spravujte budovy interaktivně a jednoduše pomocí úspěšného start-up řešení Spaceti.

  13:15 - 13:30Přestávka
  13:30 - 14:00 Chytřejší komunikací se zákazníkem k pozici lídra?
 • Petra Peštálová, Marketing&Communication Manager, IBM
 • Jan Penkala, CEO, ACOMWARE
 • Prodejci kojeneckého zboží Feedo.cz pomáháme s e-mailovou komunikací již několik let. Dnes je díky tomu e-mail kanálem, který při cestě za nákupem využije 50 % zákazníků. Dozvíte se jak feedo.cz začínalo, specifika segmentu, které nástroje využívají a jakým způsobem jsou marketingové kanály nastaveny dnes.

  14:00 - 14:40 Bezpečnostní monitoring v praxi
 • Michal Martínek, Security Team Leader, IBM
 • Tomáš Dedek, Principal Consultant & BD, ISECO.CZ
 • Sbírat, vyhodnotit a jednat. Tři kroky obrany proti kybernetickým hrozbám a jak je realizovat s IBM QRadar SIEM.

  16:00konec akce

  Watson Solution Market


  Pokud máte otázky týkající se akce, prosím zašlete e-mail na 


  Důležité informace


  Registrace není omezena, registrovat se může opravdu každý.


  Datum

  14. září 2017, 9:00 - 16:00

  Místo konání:
  PARKHOTEL Praha
  Veletržní 20
  Praha 7, Česká republika
  webová stránka


  Generální partneři:

  DNS, TechData


  Partneři:

  Acomware, Datera, Iseco.cz, Sophia Solutions


  Speciální partneři:

  Spaceti, Whitesoft a Západočeská univerzita


  Sledovat nás můžete na sociálních sítích:

  akce na FB

  Registrovat