Denmark Business Connect 2014

Deltagelse er begrænset til IBM-kunder og potentielle kundeemner. Vi forbeholder os retten til at afvise direkte konkurrenters tilmelding.

Badge information

Venligst bekræft at informationen på din navne-badge er korrekt. Ret dit navn hvis nødvendigt.

Some organizations prohibit their employees or representatives from receiving business amenities or restrict the type or value of business amenities that may be received. In connection with the Event, IBM will provide attendees with the following business amenities: Please let us know prior to the start of the Event if there are any issues or concerns with the business amenities by contacting: Some organizations prohibit their employees or representatives from receiving business amenities or restrict the type or value of business amenities that may be received. In connection with the Event, IBM will provide attendees with the following business amenities: Please let us know prior to the start of Event if there are any issues or concerns with the business amenities by contacting:

Content navigation