Skip to main content

 

Large Systems Update Stockholm 2012

   
 

Anmälan är begränsad till IBM kunder och prospekt. IBM förbehåller sig rätten att neka deltagande.

 *
  *
 *
 *
  *
  *
 *
 *
 *
 *
 *
Badge information
Var vänlig och bekräfta informationen på din badge. Uppdatera uppgifterna om nödvändigt.
Hur vill du att ditt namn ska visas på badgen? *
Track:
Which track do you plan mainly to participate in? *