Tivoli software

Tại sao nên lựa chọn phần mềm Tivoli

Phần mềm quản lý thông minh dành cho môi trường nhu cầu cao. Khám phá sản phẩm theo hạng mục hay theo tên sản phẩm từ A đến Z nếu như bạn đã biết được tên sản phẩm. Bạn cần hỗ trợ về kỹ thuật? Nhận hỗ trợvề Tivoli

Những đường dẫn nhanh về sản phẩm Tivoli -- tìm nhanh theo tên A-Z, phân loại hay từ khóa.

Chúng tôi mang lại...

An ninh

Phần mềm an ninh được sử dụng để bảo vệ các thông tin mật, tính toàn vẹn, riêng tư và đảm bảo các hệ thống thông tin.

Phát triển phần mềm

Các công cụ phát triển phần mềm thiết kế và xây dựng các ứng dụng và hỗ trợ phát triển cũng như khai thác các quy trình.

Phần mềm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SG)

Tin cậy, dễ mở rộng và quản lý CNTT an toàn.

Quản lý thiết bị lưu trữ

Phần mềm lưu trữ quản lý và đảm bảo khả năng tiếp cận, độ sẵn sàng và hiệu năng của các thông tin được lưu trữ.

Quản lý các hệ thống và tài sản

Quản lý hệ thống và tài sản, kiểm soát và tối ưu hóa quản lý các tài sản hữu hình phức tạp và nguồn lực điện toán.

Tải về bản dùng thử IBM Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On (TAM ESSO)

Restore

Giải pháp quản lý lưu trữ Tivoli Storage Manager Fastback

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ

Những cách dễ dàng để có được câu trả lời cần thiết.

Đóng góp, kết nối và tham gia

Báo cáo về rủi ro và xu thế an ninh giữa năm 2010 của IBM X-Force

What's APT? Download the 2010 IBM X-Force Mid-Year Trend & Risk Report.

Một vài xu hướng chính tiết lộ vì sao ngày càng có nhiều kẻ tấn công cố gắng chiếm đoạt tiền hay dữ liệu cá nhân từ các nạn nhân qua mạng Internet.