Dịch vụ phần mềm

Đẩy mạnh thành công của khách hàng với các giải pháp phần mềm của IBM,Tìm hiểu thêm (53.7 KB)

Đẩy mạnh thành công của khách hàng với các giải pháp phần mềm của IBM

Tìm hiểu thêm (53.7 KB)

Tại sao nên sử dụng dịch vụ phần mềm của IBM

Khi đã có trong tay công nghệ từng giành nhiều giải thưởng thì thử thách tiếp theo là tích hợp các giải pháp hiệu quả đó vào môi trường kinh doanh của bạn càng nhanh chóng càng tốt. Các chuyên gia tư vấn với kiến thức và kỹ năng thành thạo của bộ phận Dịch vụ phần mềm IBM có thể giúp bạn triển khai thành công giải pháp của mình, tối đa hóa giá trị từ các khoản đầu tư và đáp ứng những nhu cầu kinh doanh quan trọng. Tải về bản hướng dẫn sử dụng dịch vụ phần mềm IBM (PDF, 53.7KB)

Highlights

Tận dụng đào tạo từ IBM và nhận chứng chỉ miễn phí!
Tìm hiểu thêm (SG)
Hội thảo kỹ thuật phần mềm BM
Tìm hiểu thêm (SG)
Hỗ trợ phần mềm đặc biệt của IBM cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ bạn tận dụng tối đa các khoản đầu tư vào phần mềm của IBM Sản phẩm phần mềm trung gian (US)-tại bất cứ giai đoạn nào trong vòng đời cơ sở hạ tầng phần mềm của bạn. Mục tiêu của chúng tôi nhằm hỗ trợ bạn đạt được thời gian tới giá trị nhanh chóng hơn, giảm thiểu tổng chi phí sở hữu (TCO) và đưa ra hướng dẫn giúp quản trị và điều khiển cơ sở hạ tầng một cách chủ động.

Chúng tôi mang đến

Phần mềm Các nhà tư vấn của bộ phận Dịch vụ phần mềm IBM có kiến thức, kỹ năng sâu rộng về kiến trúc, kỹ thuật và thấu hiểu về các thông lệ tối ưu. Hãy tin tưởng vào các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để tích hợp các giải pháp mới của bạn một cách nhanh chóng nhất. Những chuyên gia tư vấn của IBM có mối quan hệ chặt chẽ với các trung tâm phát triển của IBM nhằm đảm bảo rằng bạn có thể tiếp cận được những công nghệ mới nhất trong toàn bộ dự án của mình.


Dịch vụ quản trị thông tin (US)

Tối đa hóa hiệu quả đầu tư và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh của bạn.


Dịch vụ Lotus (US)

Hoạt động tư vấn chuyên sâu và các giải pháp sáng tạo có một tác động thực tế đối với tổ chức của bạn, các mối quan hệ kinh doanh cũng như kết quả kinh doanh của bạn.


Dịch vụ Rational (US)

Nâng cao năng lực phát triển phần mềm của bạn và đồng nghiệp, tối đa hóa hiệu quả đầu tư vào các thông lệ tối ưu và công cụ IBM Rational.


Dịch vụ Tivoli (US)

Tối đa hóa hiệu quả đầu tư hiện tại và đạt được những kết quả kinh doanh cụ thể trong khi vẫn tiết kiệm được tổng chi phí sở hữu của bạn.


Dịch vụ WebSphere (US)

Thiết kế, xây dựng, kiểm thử và khai thác các giải pháp giúp cho doanh nghiệp của bạn trở thành một doanh nghiệp có khả năng luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ

Những cách đơn giản để có câu trả lời cần thiết.

Đóng góp, kết nối và tham gia

My developerWorks TRY IT TODAY

Language