Lợi nhuận

Cải thiện lợi nhuận ngân hàng bằng phân tích khách hàng

Ðiều hướng tab chính

Lợi nhuận cho ngành ngân hàng bắt đầu bằng sự thấu hiểu khách hàng

Trong thị trường ngân hàng đầy cạnh tranh ngày nay, để đạt lợi nhuận, ngân hàng cần hiểu biết sâu sắc hơn về khách hàng và giá trị mà họ thể hiện ở kết quả kinh doanh. Phân tích giúp ngân hàng mở ra tầm nhìn ẩn dưới lớp dữ liệu khách hàng, để bạn dự đoán được nhu cầu, tăng khoản tiền khách hàng sử dụng cho sản phẩm và đưa ra các quyết định thông minh hơn để làm hài lòng khách hàng và tăng lợi nhuận tối đa.

Giải pháp phân tích khách hàng từ IBM có thể giúp ngân hàng:

Đọc tài liệu hướng dẫn chính thức Tăng khoản tiền khách hàng sử dụng cho sản phẩm
IDC giải thích cách phân tích khách hàng giúp ngân hàng đạt chỉ tiêu lợi nhuận.IBM Từ Phức tạp đến Lấy Khách hàng làm Trung tâm
Tìm hiểu lý do ngân hàng cho rằng phân tích đóng vai trò quan trọng để đạt lợi nhuận.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp về lợi nhuận và cách thức đảm bảo cấp vốn với IBM Global Financing.

Contact IBM

Considering a purchase?First Tennessee Bank tăng lợi nhuận

Tìm hiểu cách thức phân tích khách hàng giúp tăng lượng bán chéo đạt 600%.

First Tennessee, MEMPHIS, TN

Liên kết Liên quan