Phân tích Khách hàng

Thấu hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng

Ðiều hướng tab chính

Phân tích khách hàng mở rộng tầm nhìn giúp giành lấy khách hàng và phát triển doanh nghiệp của bạn

Phân tích khách hàng giảm tối đa những khó khăn trong việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Nó mở ra tầm nhìn ẩn dưới dữ liệu khách hàng để bạn có thể tạo ra các trải nghiệm riêng, giúp kiếm được nhiều dự án kinh doanh hơn trong khi vẫn giảm được chi phí và tăng sự trung thành của khách hàng.

Giải pháp phân tích khách hàng từ IBM có thể hỗ trợ cho tổ chức của bạn:

Đọc tài liệu hướng dẫn chính thức Phân tích Hành vi Mua sắm của Khách hàng
Tìm hiểu bốn giai đoạn áp dụng phân tích khách hàng cho doanh nghiệp của bạn.Đọc tài liệu hướng dẫn chính thức Báo cáo Nghiên cứu của Forrester
Khám phá lý do tại sao phân tích khách hàng lại quan trọng trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Chúng tôi Cung cấp Những gì

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp phân tích khách hàng và cách thức bạn có thể đảm bảo cấp vốn với IBM Global Financing.

Contact IBM

Considering a purchase?Tổng quan Phân tích Khách hàng SPSS của IBM

IBM SPSS Giải pháp phân tích dự báo SPSS của IBM. bán hàng | marketing

Liên kết Liên quan