Phân tích

Hướng dẫn đưa ra quyết định để cải thiện hiệu quả và giảm thiểu rủi ro

Ðiều hướng tab chính

Phân tích giữ một vai trò then chốt trong bước đột phá về hiệu suất

Phần mềm phân tích từ IBM giúp doanh nghiệp của bạn sử dụng phân tích để tăng khả năng nhận biết, tập trung và điều chỉnh để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Bạn có thể:

Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng doanh nghiệp càng sử dụng nhiều phân tích, thì cơ hội làm tốt hơn đối thủ càng cao. IBM gọi điều này là có "Chỉ số Phân tích", hay "AQ" cao. Ðây là tính toán về việc doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng thực hiện phân tích – và thu được lợi nhuận như thế nào.

IBM Sức mạnh của phân tích đạt độ chín
Xem cách thức đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn bằng cách đưa ra Hệ số Phân tích của bạn với các sản phẩm phân tích kinh doanh của IBM.IBM Tăng AQ trong ngành của bạn
Các nhà lãnh đạo ngành sử dụng phân tích kinh doanh để tăng hệ số phân tích, giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.

Xem thêm các bản tải về liên quan đến Phân tích.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp phân tích và cách thức bạn có thể đảm bảo cấp vốn với IBM Global Financing.

Contact IBM

Considering a purchase?Infinity Insurance tiết kiệm hàng triệu đô-la qua việc dự báo được các khiếu nại gian lận.

INFINITY, Just Great Car Insurance!

Ðường dẫn Liên quan