Architektúra orientovaná na služby (SOA)

Architektúra SOA pre začiatočníkov. Architektúra orientovaná na služby pre začiatočníkov. Stiahnite si elektronickú knihu.

Princípy SOA sa stali základom vývoja transakčných systémov na systémy e-business, ako aj integrácie komplexných podnikových procesov. V najbližšom desaťročí budú tie isté princípy SOA stredobodom novej éry obchodných transakcií vykonávaných v celointernetovom rozsahu - naprieč umiestneniami, zariadeniami, ľuďmi, procesmi a informáciami.

Viac informácií o architektúre SOA nájdete na našej stránke Čo je architektúra SOA (US) .

Čo ponúkame (US)

Súvisiace produkty SOA (US)

WebSphere Message Broker
Jednoduchá, avšak výkonná zbernica ESB (Enterprise Service Bus) pre všetky projekty

SOA Policy Gateway Pattern
Umožní vašej spoločnosti riadiť vaše podnikanie a rýchlo sa prispôsobovať zmenám

WebSphere DataPower SOA Appliances
Zjednodušte, riaďte a optimalizujte poskytovanie služieb a aplikácií v architektúre SOA

Rational Software Architect for WebSphere
Optimalizujte prostredie na návrh a vývoj služieb a aplikácií

WebSphere Application Server
Poskytuje bezpečné, spoľahlivé a rozšíriteľné prostredie runtime pre nasadenia v celej spoločnosti

SOA Policy Pattern
Rýchlo nasadzujte súčasti potrebné na tvorbu a uplatňovanie pracovných postupov

WebSphere Service Registry and Repository
Zlepšite prehľad a kontrolu a získajte tak lepšie poznatky o architektúre SOA

Súvisiace riešenia SOA (US)