Prístup Smart SOA vám pomôže dosiahnuť lepšie podnikové výsledky

Uplatnite vedomosti viac než 7 000 zákazníkov vo vašom podnikaní
Stačí, aby ste sa pozreli na titulnú stranu novín, aby ste zbadali, že nastáva prudká zmena. Prispôsobenie sa zmenám naďalej zostáva primárnym problémom CEO. Správa IBM Global CEO Study 2008 uvádza, že:

Prístup Smart SOA zdieľa vedomosti viac než 7 000 zákazníkov, aby vás viedla vo vašom boji rýchleho a efektívneho prispôsobenia sa zmenám. Pomáhajúc vám stať sa agilnejším, zvýšiť vašu výkonnosť a rozšíriť vaše podnikanie, prístup Smart SOA vám pomôže dosiahnuť lepšie podnikové výsledky.

Lepšie podnikové výsledky neprídu len tak. Sú dôsledkom inteligentnejších prístupov v podnikaní, ktoré zahŕňajú:

IBM naďalej pomáha spoločnostiam dosahovať lepšie podnikateľské výsledky vďaka dôležitým ohláseniam (PDF, 3.04MB, US) v nasledujúcich oblastiach:

  1. Zvýšte agilitu vašej organizácie - Držte krok so zmenami pomocou najlepších praktík IBM pre vaše odvetvie, komplexnej metodológie návrhu podnikania, podnikových riešení a rámcov, ktoré vám pomôžu rýchlo začať, a metrík agility, ktoré zmerajú vašu schopnosť prispôsobiť sa.
  2. Skroťte chaos pomocou procesov - Správne nástroje pomáhajú podnikovým užívateľom zlepšiť a riadiť procesy bez potreby IT úkonov. Riešenia Smart SOA umožňujú zmeny na základe podnikových priorít.
  3. Vybudujte nový základ Smart SOA - Vybudujte si udržateľný náskok vďaka využitiu výkonu inteligentnejších technológií. Získajte skúsenosti a agilitu pomocou prístupných a osvedčených projektov.
  4. Naplňte všetky potreby vašich zákazníkov - Dnešní ľudia sa spájajú s inými prostredníctvom nových médií a vy sa k nim musíte pripojiť novými, cenovo efektívnymi spôsobmi pomocou metód Smart SOA. A môžete tiež podporiť zákazníkov, ktorí vyžadujú ekologický prístup a nové typy zručností.

Spolu tieto pokroky prinášajú lepšie podnikové výsledky v oblasti agility, výkonnosti a rastu, ktoré predstavujú jadro prístupu Smart SOA.

Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.

Oznámenia SOA

Udomácnenie Smart SOA

Vypočujte si zákazníkov a manažérov IBM!