Rational Softvér

Manažment IT projektov pre začiatočníkov. Zaregistrujte sa a stiahnite si eBook.

Prečo Rational softvér od IBM?

Softvérová vývojová platforma. Pozrite si produkty podľa kategórie alebo si prezrite produkty od A-Z.

Čo ponúkame

Návrh a vývoj

Riešenia na kolaboratívny návrh, vývoj a údržbu softvéru, aplikácií a systémov.

Riadenie životného cyklu produktov a softvéru

Synchronizuje ľudí, procesy a informácie počas celého životného cyklu produktov, softvéru a systémov.

Správa podnikovej architektúry

Robte správne plány a rozhodnutia pre rozvoj vašej podnikovej architektúry.

Správa produktov, projektov a portfólií

Pomáha zosúladiť investície do softvéru a produktov s podnikovými cieľmi s cieľom zlepšiť predvídateľnosť a úspešnosť produktov.

Správa požiadaviek

Definujte a spravujte požiadavky a zabezpečte ich sledovateľnosť a súlad s podnikovými procesmi.

Zabezpečenie webových aplikácií

Chráňte svoje údaje a zabezpečte súlad s legislatívnymi a podnikovými požiadavkami.

Návrh a rozvoj SOA

SOA zlepšuje flexibilitu podniku.

Ako rýchlo a efektívne dokážete reagovať na meniace sa trhové podmienky?


Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.