Softvér IBM Rational

Softvér Rational umožňuje flexibilný vývoj softvéru prostredníctvom rozšírenej spolupráce v tíme a lepšej kontroly nad rizikami a zmenami. Táto modulárna množina produktov a služieb zameraných na riešenia pomáha zvýšiť efektivitu zosúladením kľúčových schopností vrátane vývojových operácií (DevOps), nepretržitého vývoja a modernizácie spoločnosti prostredníctvom obchodnej stratégie.

Súvisiace produkty Rational

Hlavné schopnosti produktov Rational

Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.

Súvisiace ponuky softvéru na skúšobnú dobu

Rational Functional Tester

Automatizujte funkčné a regresné testovanie aplikácií Java, webových aplikácií, aplikácií Microsoft Visual Studio .NET, terminálových aplikácií, ako aj aplikácií SAP a Siebel.

Rational Software Architect

Využite rozšírený a komplexný nástroj na návrh, modelovanie a vývoj aplikácií pokrývajúci celý životný cyklus softvéru.

IBM UrbanCode Deploy

Zosúlaďte a automatizujte implementáciu aplikácií, konfigurácií midlvéru a zmien v databázach do vývojového, testovacieho a produkčného prostredia.

Rational DOORS Next Generation

IBM Rational DOORS Next Generation ponúka inteligentnejší spôsob správy požiadaviek a vytvárania produktov spĺňajúcich vaše požiadavky.