Skladovanie údajov, business intelligence a
riadenie finančnej výkonnosti

Vytvárajte a spravujte výkazy, výsledkové listiny, plány a prognózy s údajmi z
viacerých zdrojov.

THINK 2013. Myslite vo veľkom. Pretvorte dáta na informácie. Dokumentáciu z konferencie nájdete tu.THINK 2013. Dokumentáciu z konferencie nájdete tu.

Prostredníctvom softvéru na riadenie finančnej výkonnosti a pre business intelligence svetovej triedy Cognos pomáha spoločnostiam plánovať, chápať a riadiť finančnú a operačnú výkonnosť. Umožňujeme vám pochopiť a monitorovať aktuálnu výkonnosť a zároveň plánovať vaše obchodné stratégie do budúcnosti, poskytujúc vám odpovede na tieto otázky:


Cognos Express - Reportovanie, analýza a plánovanie pre stredne veľké podniky

Cognos Express predstavuje prvé integrované riešenie pre reportovanie, analýzu, dashboard, scorecard, plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie, špeciálne navrhnuté pre stredne veľké podniky a za dostupnú cenu.

Rýchlo pretvára surové údaje do sofistikovaných analýz s pestrými vizuálnymi prezentáciami.

Poskytuje komplexné funkcie pre samoobslužné výkazy a ad hoc dotazy.

Transformuje bežné tabuľkové dokumenty za účelom plánovania a obchodnej analýzy v reálnom čase.


Výsledkové listiny a riadiace panely

Monitorujte svoju výkonnosť pomocou ľahko použiteľných výsledkových listín a metrík.

Poskytujte kompletné portfólio Business Intelligence funkcií na jednotnej architektúre orientovanej na služby (SOA) pre všetkých užívateľov.

Poskytujte výkazy a riadiace panely vytvorené v produkte IBM Cognos 8 Business Intelligence na mobilné zariadenia bez ich prerábania alebo ďalšej údržby.

Získavajte obsah z IBM Cognos 8 Business Intelligence a pracujte s nim v aplikáciách Microsoft Office, ako sú Word, PowerPoint a Excel.

Umožňuje užívateľom vyhľadávať existujúce výkazy, riadiace panely, výsledkové listiny a iný Business Intelligence obsah prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania na základe kľúčových slov.

Poskytuje vizuálne pestré, interaktívne a samoobslužné riadiace panely, integráciu údajov, analýzy a výkazy, všetko zabalené do hardvérového zariadenia.


Výkazy a analýza

Vytvárajte výkazy pre viacrozmerné a relačné finančné údaje a analyzujte ich, aby ste mohli dosahovať lepšie výsledky.

Poskytujte kompletné portfólio Business Intelligence funkcií na jednotnej architektúre orientovanej na služby (SOA) pre všetkých užívateľov.

Poskytujte výkazy a riadiace panely vytvorené v produkte IBM Cognos 8 Business Intelligence na mobilné zariadenia bez ich prerábania alebo ďalšej údržby.

Získavajte obsah z IBM Cognos 8 Business Intelligence a pracujte s nim v aplikáciách Microsoft Office, ako sú Word, PowerPoint a Excel.

Umožňuje užívateľom vyhľadávať existujúce výkazy, riadiace panely, výsledkové listiny a iný Business Intelligence obsah prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania na základe kľúčových slov.

Zjednodušuje poskytovanie relevantných a spoľahlivých informácií o zamestnancoch v kompletnej platforme riadenia výkonnosti ľudských zdrojov.


Podnikové plánovanie, tvorba rozpočtu a prognózy

Vytvárajte a distribuujte plány, rozpočty a prognózy.

Integrovaný softvér na plánovanie, tvorbu rozpočtov a prognózy na zlepšenie riadenia výkonnosti v celom podniku.

Rýchlo a ľahko použiteľné analýzy pre riadenie finančnej výkonnosti. Konsolidácia, prezeranie a úprava veľkých objemov viacrozmerných údajov v reálnom čase.


Finančná konsolidácia, výkazy a analýza

Poskytujte finančným organizáciám bezkonkurenčné funkcie na riadenie procesu uzávierky, konsolidácie a tvorby výkazov.

Skonsolidujte tisíce operačných jednotiek a účtov do spoločnej štruktúry grafov účtov.

Rýchlo a ľahko použiteľné analýzy pre riadenie finančnej výkonnosti. Konsolidácia, prezeranie a úprava veľkých objemov viacrozmerných údajov v reálnom čase.

Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.


Rozvíjajte biznis na základe dát, nie intuície

Pozrite si video záznam z diskusného fóra TREND Business Breakfast.


Podujatie IBM Cognos Express on-demand

Pokrok v reportovaní, analýze a plánovaní pre stredne veľké podniky


IBM Cognos Express demo

Integrované Business Intelligence a plánovanie pre stredne veľké firmy. Pozrite sa bližšie na základné funkcie, ktoré potrebujete

 


Vyskúšajte si IBM Cognos Express

Vyskúšajte si všetky tri Cognos moduly na reportovanie, analýzu a plánovanie na 30 dní zdarma