IBM SecurityEn ny standard för säkerhetsansvariga. Insights from IBM Chief Information Security Officer Assessment. Hämta rapporten.

En ny standard för säkerhetsansvariga.

Insights from IBM Chief Information Security Officer Assessment

Varför du ska välja IBM Security-programvara

IBM Security-programvaran innebär ett integrerat och intelligent sätt att hantera säkerhet med säkerhetsinformation, analys och information om externa hot. Den hjälper dig att bygga upp en stark säkerhetsposition som bidrar till minskade kostnader, bättre service och möjlighet till innovation.

IBM Security-produkter

IBM Security-tjänster

Security-tjänster (US)
IT-tjänster som bidrar till att skydda företag mot hot, till lägre kostnad och med minskad komplexitet.

Kärnfunktioner i Security-produkter

Security Framework
IBM Security Framework ger ett mer integrerat och intelligent sätt att hantera säkerheten. Tillämpningen av säkerhetsinformation och analys, tillsammans med information om externa hot, hjälper företag att upptäcka, analysera och åtgärda hot som andra produkter missar.

Använda vårt ramverk för att klara nya säkerhetsutmaningar

Molnsäkerhet (US)
Skydda dina publika och privata moln samt hybridmoln

Smarter Security (US)
Ny affärsverksamhet kräver nya säkerhetsstrategier

Big Data
Skydda den konkurrensfördel som finns i dina big data-lager

Mobil (US)
Skydda ditt företag mot de växande riskerna i samband med mobila enheter

Hämta demoversioner och produkter

IBM Security Appscan - demoversion

IBM Security Network Intrusion System Virtual Appliance - demoversion

IBM X-Force Trend and Risk Report

Skydda det mobila företaget med smartare säkerhet