Rational programvara

Varför Rational programvara?

Rational software från IBM hjälper företag och organisationer att skapa mervärde genom att förbättra deras mjukvaruutveckling. Med effektiva produktutvecklingsverktyg i en gemensam plattform, anpassade för varje projektdeltagares behov, förbättras samarbetet i utspridda team. Visa produkter efter kategori eller se produktlista A-Z. Du kan också kontakta någon av våra säljare.

Vad vi erbjuder

Produkter

Rational DOORS

Funktioner för kravhantering, spårbarhet och effektanalys för mer formella tekniska ändamål och strikta krav.

Rational Focal Point

Produkthanteringsprogramvara, med fokus på kund- och affärsvärde, som bidrar till bättre produktbeslut genom hela livscykeln från idé till leverans.

Rational Team Concert

Samarbetsmiljö för programvaruleverans som ger projektgrupper möjlighet att förenkla, automatisera och styra programvaru- leveransen.

Rational Test Workbench

För effektiv och omfattande integrations- testning av mjukvara.

Rational Quality Manager

Kvalitetshanteringslösning för hela livscykeln för testplanering, arbetsflödeskontroll och rapportering av testmätvärden.


Systems Engineering for Dummies

Systems Engineering for Dummies

Leverera högkvalitativa smarta produkter till en lägre kostnad

Jazz.net

jazz

Jazz.net är IBMs initiativ för att förbättra samarbete över hela mjukvaru- och systemlivscykeln.

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Rational user conference 2014. Drive results. October 22

SE Business Connect 2014

Download