Webinarium: IBM SPSS Monte Carlo-simulering

Datum: 5. februari
Tid: Kl. 9:00 – 9:30
Plats: Din PC och telefon – du får inloggningsuppgifter innan webinariet.
Typ: Webinarium

Företag upplever konstant osäkerhet som kan göra det svårt att fatta rätt beslut, och även om du har har tillgång till stora mängder information är det svårt att förutsäga framtiden på ett exakt sätt. Inom en rad olika verksamhetsområden finns det ett behov av att kunna förutsäga och värdera risker, även om all information inte är tillgänglig eller om du vill kunna utforska olika vad-händer-om-scenarier.

IBM SPSS Monte Carlo-simulering är en analysmetod som du kan använda till att förstå konsekvenserna av risker och osäkerhet. Den här metoden kan användas av alla som vill förutsäga osäkra resultat.

Med hjälp av IBM SPSS Monte Carlo-simulering kan du fatta de rätta taktiska besluten för uppnå dina mål och få en konkurrensfördel under även de mest osäkra marknadsförhållanden.

Under det här webbseminariet kommer vi att gå igenom hur du

Det här webbseminariet vänder sig till alla som vill kunna förutsäga osäkra förhållanden, som strategiska planerare, finansanalytiker, ingenjörer, forskare, entreprenörer, marknadsföringschefer, konsulter osv.

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Innehållsnavigering