IBM Smarter Business 2013

Konsten att förverkliga möjligheter

Från Smarter Business 2013 till Business Connect 2014

Förra året kallade vi vårt event Smarter Business, då kom nästan 1 300 deltagare. I år går vi under namnet Business Connect och som namnet antyder vill vi knyta ihop olika personer och roller i organisationen för att sammanstråla under en dag.

Inspiration i en ny digital era

Boka den 7 oktober för IBM Business Connect 2014, då ses vi på Stockholm Waterfront Congress Centre för en dag som ger dig inspiration, tips och konkret vägledning i att hantera förändring och skapa värde i en tid präglad av digital transformation.Keynote - Teddy Goff: “Don’t be lame!”
Fokus på beteendemässiga data hjälpte Obama-kampanjens underbarn Teddy Goff att sätta individen i centrum – och att skapa nytt, engagerande innehåll som fick mångmiljonskaror att dela budskapen via sociala medier, donera kampanjmedel och volontärarbeta.


Paneldebatt: ”Gå från prat till resultat!”
Våga misslyckas, släpp problemorienteringen och fokusera på att göra livet enklare för kunderna, menar Swedbanks digitala ledare Anki Ahrnell, hjärnforskaren Katarina Gospic, kreatören Johan Ronnestam och Johan Sandell, VD IBM Svenska AB.

Inspiration i en ny digital era

Den 7 oktober ses vi på IBM Business Connect 2014, Stockholm Waterfront Congress Centre.

Insikter runt dagens ämnesområde

Ta del av filmer och presentationer från dagen eller läs om vad IBM har att erbjuda inom de olika ämnesområde.

 

Big Data & Analytics

Big Data & Analytics

”Låt data driva maskineriet”
Enorma informationsmängder som skapas snabbt och utan struktur kan, rätt använda, omvandlas till en berikande tillgång. Fast vad göra när traditionella verktyg och synsätt inte räcker till? Och hur går det med magkänslan? Lyssna på en diskussion om hur det är ställt med förtroendet för Big Data och om varför sälj- och marknadsavdelningar bör dra nytta av datamängderna.

Läs mer
Video (00:16:59)
Mobile

Mobile

”Designa för mobila enheter först”
I var mans ficka, men ändå är företagen inte föreberedda. Hur går det ihop? Med 20 miljarder mobila enheter innan år 2015, är det hög tid att omfamna den mobila revolutionen från ett företagsperspektiv. Lyssna på ett samtal om mobila strategier, vilka lösningar som efterfrågas och var du börjar för att kunna sätta kunder och medarbetare i centrum genom mobilitet.

Läs mer
Video (00:10:40)
Social Business

Social Business

”Kortslut personer och tankar i flödena”
Hur får du medarbetarna att känna engagemang? Ge dem verktyg för att bidra, berömma och samverka så får du se att de löser problemen snabbare. Social Business internt handlar nämligen om att göra alla till kreatörer. Hör lärdomar från när Electrolux införde sitt sociala intranät, varför Social Business är viktigt för unga medarbetare och varför verktygen ska finnas där användarna verkligen är.

Läs mer
Video (00:11:44)
Smarter Commerce

Smarter Commerce

”Integrera din fysiska och digitala strategi”
Gör det enkelt för kunden, bygg på dina styrkor, inse att webbutiken driver den fysiska butiken och vice versa – där har du framgångsreceptet för framtidens handel. Samtidigt är det få svenska aktörer som verkligen börjat leverera när det gäller att få ihop kanalerna. Lyssna på en diskussion om var du börjar, likheterna mellan B2B och B2C och om varför du måste ha ordning på din information.

Läs mer
  Video (00:14:44)
Smarter Infrastructure

Cloud & Smarter Infrastructure

”Släpp makten till användarna”
Hur ser molnprognosen ut? Fokus förskjuts allt mer mot lösningar, samtidigt som ifrågasättandet av säkerheten börjat mattas av; de standardiserade, certifierade tjänsterna har visat att molnet faktiskt ger högre säkerhet än vad många organisationer själva klarar av. Ta del av en diskussion om molnets reella vinster, status i Sverige och om hur du kan lägga mer kraft på innovation istället för på drift och underhåll.

Läs mer
Video (00:12:07)
Security

Security

”Integrera din fysiska och digitala strategi”
IT-säkerhet är numera en styrelserumsdiskussion. Vi är mitt i en pågående IT-säkerhetsstorm. Hackare är mer sofistikerade, dina data nås när som helst och var som helst ifrån och befinner sig ofta i molnet. Färre åtkomstpunkter kontrolleras inom företaget, och det hela tiden växer digital data explosionsartat medan krav på regelefterlevnad blir allt hårdare.

Läs mer
Video (00:03:54)

Smarter Analytics

Varje dag skapar individer och organisationer kvintiljoner byte nya data. De aktörer som lyckas använda den tillgängliga informationen för att skaffa sig nya insikter, kommer att kunna utveckla sin affär, få nöjdare kunder och effektivare kontrollera sin verksamhet. Allt handlar om att, baserat på tillförlitlig information om framtiden, skaffa sig förmågan att agera nu. Analys är tillgänglig för alla och använd på rätt sätt gör analys dig smartare – IBM kan förklara hur.

Mobile

Det vi kallar "Mobile Enterprise" är en lika stor revolution och transformation för organisationer som när internet kom. Här kan du förvandla varje interaktion till en möjlighet genom mobila innovationer som attraherar nya kunder, ger nöjdare användare och erbjuder starka, konsekventa varumärkesupplevelser. IBMs lösningar inom mobilitet kombinerar djup branscherfarenhet med kraftfull teknik för analys, moln, mobilitet och säkerhet. Lösningarna stärker effektivt och säkert dina affärer genom att öppna och expandera marknadssegmenten.

Social Business

När du ger de anställda möjligheter att skapa innovation och att samarbeta mer produktivt, genererar du också konkret affärsnytta. Genom att förutse kommande behov och erbjuda starka kundupplevelser, säkerställer du positiva kunder och därmed ambassadörer för ditt företag eller organisation. Dessutom kan du säkra konkurrenskraften och bana väg för nya affärsmöjligheter genom att integrera dina affärsprocesser med de rätta sociala verktygen.

Smarter Commerce

I och med kundernas makt växer sig allt starkare, ökar kraven på företag att sätta kunden i centrum för all verksamhet. IBM Smarter Commerce™ utgår från nya kunskaper för att driva lönsam tillväxt och kundlojalitet genom att optimera och förstärka kundupplevelsen i samtliga kanaler; från webbhandel och butik till innehåll i sociala medier.

Smarter Infrastructure

Marknaden drivs av snabb förändring, där IT är en viktig del för affären och vice versa. Din verksamhets framgång beror i hög grad på förmågan att integrera befintligt och nytt – och det är därför som en smart och effektiv infrastruktur är nyckeln till snabbrörlighet och automatiseringsgrad. Med kloka processer, smart datahantering, molnbaserad teknik och en proaktiv säkerhetssyn kan du hantera förändringar och bli framgångsrik. IBMs lösningar ger dig alla förutsättningar att lyckas.

Big Data

Mängden data växer allt snabbare, och den kommer i alla format från olika källor. Men Big Data handlar om annat än bara volym. Istället gäller det att fånga möjligheterna av de insikter man idag kan någenom analys. IBM visar hur man med dagens teknologier praktiskt kan skörda värdet av prediktiv analys, innehållshantering och beslutshantering.