Luo arvoa sisällyttämällä ammattitaito tärkeisiin prosesseihin

 

Sosiaaliset ratkaisut hyödyntävät uusia lähestymistapoja, kuten joukkoistamista, kaikissa ydinliiketoimintaprosesseissaan.

Ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sosiaalisilla ratkaisuilla on vain yksi sosiaalisen liiketoiminnan eduista. Toinen etu on lisäarvon luominen parantamalla liiketoimintaprosesseja eri tavoin. Laajentamalla yrityksen nykyistä infrastruktuuria yhteistyötoiminnoilla ja sosiaalisilla toiminnoilla yritykset voivat tuoda markkinoille entistä parempia tuotteita aiempaa nopeammin hyödyntämällä joukkoistamista ja tekemällä päätökset yhteistyössä. Yhteisön näkemysten hyödyntäminen voi auttaa poistamaan pullonkauloja, kun yritykset voivat vastata itse brändiviestinnästä useiden kanavien kautta. Syvälliset näkemykset liiketoiminnasta voivat tuottaa kulttuurirajat ja maantieteelliset rajat ylittäviä innovaatioita sekä parantaa ja optimoida prosesseja, jolloin on mahdollista kasvattaa arvo ja tietämyksen jakaminen huippuunsa. Lisäksi ne auttavat yrityksiäSosiaalinen liiketoiminta on hieno asia! Mitä seuraavaksi?

Sosiaalisen liiketoiminnan ymmärtämisestä sen käyttöönottoon. Tutustu yleisiin hyötyihin, joita sosiaaliset ratkaisut tuottavat liiketoiminnalle.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Linkkejä

Rahoita projektit hyödyntämällä IBM:n korottomia rahoitusvaihtoehtoja ja -ohjelmia.

Hallitse kassavirtaa ja omaisuuseriä kustannustehokkaasti.