Onko yrityksesi
sosiaalisen liiketoiminnan yritys?

 

Aktivoi yhteisöt ja kehitä uusia oivalluksia, innovaatioita ja tuottavuutta.

Luvut kertovat totuuden. Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan markkinoiden johtavat yritykset ovat neljä kertaa kilpailijoitaan todennäköisemmin investoineet yhteistyömahdollisuuksiin. Sosiaaliseen liiketoimintaan sijoittaneista yrityksistä 57 prosenttia päihittää tuloksissa kilpailijansa. Se ei enää ole vain mukavaa yhteydenpitoa, vaan pakollinen osa yrityksen liiketoimintaa tämän päivän kilpailuasetelmassa. Siksi Forrester Researchin mukaan sosiaalisen liiketoiminnan investointien odotetaan kasvavan 6,4 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä. Kasvua on 600 miljoonaa dollaria viime vuoteen verrattuna.

Yritysten kannattaa kuitenkin muistaa, että oikein toteutetut sosiaalisen liiketoiminnan hankkeet sisältävät paljon muutakin kuin vain Facebook-sivun tai Twitter-tilin. Yrityksen on luotava yhteydet sopivien osaajien välille oikeaan aikaan, jotta liiketoiminnan ongelmat tulevat ratkaistuiksi ja työvoiman käyttö optimoiduksi. Tällä tavoin luodaan luottamuksen ilmapiiriä. Se ohjaa innovoimaan ja tuomaan parempia ja halvempia tuotteita markkinoille nopeammin. Sisäänrakennettu analytiikka auttaa yrityksiä tuottamaan uutta ja arvokasta tietoa, jollaista ei ole aiemmin voitu hyödyntää.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että sosiaalinen liiketoiminta auttaa syventämään asiakassuhteita, koska yritys voi tehdä asiakaskokemuksista henkilökohtaisia aiempaa helpommin ja keskittyä verkkotoimintojen hallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen. Aloita napsauttamalla jotakin edellä olevista neljästä ominaisuudesta.


 • SmartCloud ja mobiilikäyttö

  Sosiaalisen liiketoiminnan yritykset tarjoavat työntekijöilleen yhteistyöratkaisuja, joita he tarvitsevat tuottavuutensa nostamiseen ja ajan säästämiseen. Missä ja milloin tahansa he työskentelevätkin.

 • Optimoidut työskentelykokemukset

  Älykkäimmät yritykset rohkaisevat organisaatiotaan muutokseen, mikä johtaa uusien ja tehokkaampien työskentelytapojen syntymiseen.

 • Erinomaisia verkkokokemuksia

  Organisaatiot pyrkivät lisäämään kosketusta asiakkaisiin, säilyttämään asiakassuhteet ja alentamaan kustannuksia hyödyntämällä uusia räätälöityjä verkkokokemuksia. Miten tämä tehdään? Omaksumalla sosiaalinen liiketoiminta.

 • Sosiaalisen liiketoiminnan prosessit

  Yritykset saavat aiempaa suurempaa arvoa yksittäisten liiketoimintaprosessien parantamisesta vahvistamalla työntekijöiden asemaa sosiaalisilla ratkaisuilla.


60 Second Social - Many Eyes

IBM:n tuottama video ideoiden kehittämisestä ja hiomisesta sekä uusien näkemysten hyödyntämisestä ja tietojen jakamisesta yhteisössä. Uskomme, että useat silmäparit ovat yksiä parempi vaihtoehto.

Aiheeseen liittyviä linkkejä