Taloudellisen suorituskyvyn johtaminenTiedon määrä ja monimutkaisuus lisääntyvät yrityksissä jatkuvasti, ja samalla päätöksiä on tehtävä yhä nopeammassa tahdissa. Kun pelkkä kokemus ja intuitio eivät enää riitä, työn tueksi tarvitaan analytiikkaa. Kyky tulkita ja mallintaa tietoa tarjoaa välineitä liiketoiminnan uhkien ja mahdollisuuksien arvioimiseen, toiminnan optimointiin ja riskien hallintaan. Parhaimmillaan liiketoiminnan analytiikka perustuu yhteiseen ja luotettavaan tietoon, jota ohjaa yrityksen oma tietostrategia. Hyvin johdettu liiketoiminta tuottaa myös taloudellista tulosta.

IBM:n analytiikan suunnitteluun tarkoitetut ohjelmistot tukevat liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti: niiden avulla voidaan ohjata sekä liiketoimintastrategiaa että teknologiavalintoja. Samalla dataa pystytään organisoimaan ja muuntamaan kilpailueduksi, kun toistuvat kaavat ja trendit on mahdollista havaita. Myös markkinoiden ja kohderyhmien käyttäytymistä pystytään ennakoimaan aiempaa tehokkaammin.

Hyödyt ja ominaisuudet


Me voimme auttaa


AQ

Nostaako analytiikka organisaatiosi älykkyysosamäärää?

Analytiikka: The Widening Divide

Liiketoiminnan analytiikka auttaa IBM:n asiakkaita kehittämään liiketoimintaa uudelle tasolle

Kannattavuus

Dynaamiset ennustamisen ratkaisut