Software SPSS

Software a řešení pro prediktivní analýzu

Primární navigace kartami

Prostřednictvím softwaru SPSS pro prediktivní analýzy můžete s vysokou mírou hodnověrnosti předpovídat budoucí události. Dokážete tak chytřeji rozhodovat, řešit problémy a zlepšovat hospodářské výsledky.

IBM Portfolio produktů IBM SPSS
Zjistěte, jak analýzy mohou pomoci předpovídat výsledky, řešit problémy a chytřeji rozhodovat.


Doporučený software SPSS

  • IBM SPSS Statistics

    IBM SPSS Statistics

    Předpovídejte: Využijte výkonné prostředky pokročilé statistické analýzy, abyste porozuměli datům, identifikovali trendy a vytvořili přesné prognózy.

  • IBM SPSS Modeler

    IBM SPSS Modeler

    Předpovídejte: Odhalujte vzory a trendy ve vašich strukturovaných i nestrukturovaných datech prostřednictvím intuitivního vizuálního rozhraní s podporou pokročilé analýzy.

Řešení SPSS pro prediktivní analýzu

  • Analýzy zákazníků

    Analýzy zákazníků

    Odhalte skryté poznatky v datech zákazníků, abyste mohli přizpůsobovat svoji nabídku potřebám jednotlivých klientů, a tak zvyšovat výnosy při současném snižování nákladů a zvyšování loajality zákazníků.

  • Provozní analýzy (US)

    Provozní analýzy (US)

    Zajistěte koordinaci a optimalizaci pracovníků, procesů a aktiv s ohledem na maximální produktivitu a ziskovost.

  • Analýzy zaměřené proti hrozbám a podvodům (US)

    Analýzy zaměřené proti hrozbám a podvodům (US)

    Monitorujte vaši podnikovou infrastrukturu, odhalujte podezřelé aktivity a kontrolujte výsledky tak, abyste minimalizovali míru ohrožení a ztráty.

 

Další software SPSS

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Zdroje pro zákazníky produktu SPSS

Rozšíření schopností Business Intelligence o prediktivní analýzy v zájmu lepšího rozhodování

Podpořte nejdůležitější rozhodnutí pomocí přesných poznatků a rozhodujte v kratším čase.

Rozšíření schopností Business Intelligence o prediktivní analýzy v zájmu lepšího rozhodování