IBM Global Financing: Finansieringsløsninger for IT-livssyklus


IBM Global Financing-løsninger er utformet for å hjelpe organisasjoner med å redusere IT-kostnader og samtidig beholde et teknologisk fortrinn, og dekker hele IT-livssyklusen, inkludert forberedelse og planlegging, anskaffelse, bruk og administrasjon, og avhending.