Kaplan RM hjälper sina uppdragsgivare att få djupare kundinsikter


Kaplan implementerade IBM SPSS® Modeler vilket har resulterat i nya projekt som berört churnmodeller, NKI-analyser , kluster och RFM-analyser för segmentering, CHAID-analyser för produktprofilering samt beskrivande analyser av värdefulla kunder.