Eniro förkortar koncernkonsolideringen med tre dagar per månad


Eniro migrerade sina data från Hyperion Enterprise-mjukvara till IBM® Cognos® Controller med en enhetlig uppsättning affärsregler som genererar konsolideringsrapporter för koncernen varje månad, kvartal och år.