Arean raportointiratkaisu tehostaa liike-matkustamisen seurantaa


Area päivitti käyttämänsä IBM Cognos -työkalun uuteen IBM Cognos Business Intelligence 10 -raportointiratkaisuun.