Finncontainers haluaa yhä notkeammaksi ja tehokkaammaksi


Finncontainers otti käyttöön sosiaalisen yhteistyön ratkaisun, jossa ovat mukana IBM® Notes® ja Domino®, IBM Notes Traveler sekä avoimen lähdekoodin LotusScript® wiki for Domino. Ratkaisu mahdollistaa tiiviin kommunikaation ja sosiaalisen yhteistyön verkoston jäsenten kesken.